Služba za poslove sa strancima izvršila prisilno udaljenje još jedne grupe ilegalnih migranata

Dana 15.09.2022 godine, Služba za poslove sa strancima je uspješno izvršila postupak prisilnog udaljenja nove grupe migranata, koji su nezakonito boravili u Bosni i Hercegovini.  Riječ je o državljanima Maroka koji su počinili više krivičnih djela u BiH, a prije udaljenja su bili smješteni pod nadzor u Imigracioni centar Službe.

Prisilno udaljenje realizovano je komercijalnim letom sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo, uz pratnju službenika obezbjeđenja i pratnje Službe za poslove sa strancima do Marakeša, gdje će biti predati nadležnim organima Maroka.

Služba za poslove sa strancima je kontinuiranim provođenjem ovog postupka napravila značajan iskorak u suprotstavljanju neregularnim migracijama i još jednom potvrdila spremnost i opredjeljenost za što efikasnije upravljanje migracijskim procesima u BiH.  U narednom periodu će se aktivnosti na udaljenju ilegalnih migranata iz Bosne i Hercegovine dodatno  intenzivirati.

Comments are closed.