Strani studenti moraju regulisati boravak u BiH

Obavještavamo strane državljane koji imaju status studenta u Bosni i Hercegovini da su dužni regulisati svoj privremeni boravak, ukoliko namjeravaju boraviti u Bosni i Hercegovini duže od vremena važenja viznog ili bezviznog boravka.

Zahtjev za odobrenje privremenog boravka se podnosi lično, mjesno nadležnom terenskom centru Službe za poslove sa strancima, najkasnije 15 dana prije isteka roka važenja vize za dugoročni boravak (vize D) ili bezviznog boravka. Studenti koji imaju već odobren privremeni boravak po osnovu obrazovanja, zahtjev za produženje privremenog boravka podnose najranije 60 dana, a najkasnije 15 dana prije isteka perioda odobrenog boravka.

Eventualni boravak nakon isteka prava na bezvizni boravak, isteka perioda trajanja vize ili boravak nakon proteka roka odobrenog privremenog boravka smatra se ilegalnim boravkom, te u tom smislu Služba za poslove sa strancima prema stranom državljaninu može izreći mjeru protjerivanja iz BiH.

S tim u vezi, u cilju spriječavanja neregularnog boravka stranih državljana koji studiraju u BiH, Služba za poslove sa strancima će u narednom periodu provoditi opsežne  kontrole stranih državljana na visokoškolskim ustanovama širom BiH.

Bosna i Hercegovina postaje sve zanimljivije odredište strancima, tako da Služba za poslove sa strancima iz godine u godinu bilježi veliki broj zahtjeva za dobijanje privremenog ili stalnog boravka, a najčešći motivi za to su obrazovanje, brak, rad sa radnom dozvolom, te drugi zakonom utvrđeni osnovi boravka.

Služba za poslove sa strancima je prošle godine stranim državljanima izdala 11.519 dozvola za privremeni boravak. Od ovog broja izdanih dozvola za privremeni boravak u 2016., najveći broj odnosio se na državljane Turske (2.727), Srbije (2.239), Hrvatske (1.038), Crne Gore (718), Makedonije (629) i Kine (503), što čini 68 % od ukupnog broja izdanih dozvola.

Na osnovu obrazovanja izdato je 3.550 dozvola, od toga 1.406 produženih i 2.144 odobrenih privremenih boravaka. Najviše dozvola po ovoj osnovi izdato je državljanima Turske, a slijede državljani Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

Ako ove podatke uporedimo sa podacima Službe za poslove sa strancima za 2015. godinu, evidentan je znatan porast broja stranih studenata u našoj zemlji. Naime,  u 2015. godini izdato je 1.914 dozvola za privremeni boravak radi obrazovanja državljanima iz 69 zemalja. Najviše dozvolau 2015. godine izdato je državljanima Turske, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. ​

S obzirom da je u toku upis studija u akademskoj 2017/2018. godini, Služba za poslove sa strancima poziva sve studente, strane državljane da prijave i regulišu svoj boravak u Bosni i Hercegovini.

Comments are closed.