Uslovi za prelazak državne granice BiH za strance

U proteklom periodu Služba za poslove sa strancima dobila je veliki broj upita od strane stranih državljana koji su se odnosili na uslove ulaska na teritoriju BiH za vrijeme trenutne situacije izazvane COVID-om 19.

U vezi toga, ističemo da je Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH („Sl. Glasnik BiH“, br. 18/20, 20/20, 27/20, 29/20, 32/20, 34/20), u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti, odnosno korona virusa COVID-19.

Odlukom o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranac u BiH privremeno je zabranjen  ulazak stranaca u BiH, od čega su izuzeti:

a) državljani Republike Hrvatske koji tranzitiraju kroz neumski koridor, vozači i suvozači teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u drumskom saobraćaju, kao i posada i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina. U slučaju međunarodnog tranzita prevoza robe drumskim putem, boravak posade teretnog vozila u Bosni i Hercegovini se ograničava na najviše 12 sati.

b) diplomatsko-konzularno osoblje akreditirano (rezidentno) u Bosni i Hercegovini, uz napomenu da je isto obvezno pridržavati se i poštivati sve upute i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi). Prilikom ulaska na teritoriju Bosne i Hercegovine, osim diplomatske iskaznice Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (tipa „D“, „MO“, „K“, „S“, „PO“, „PK“, „PP“), potrebno je posjedovati i predočiti odgovarajući važeći pasoš, dok je izlaz iz BiH dozvoljen.

c) državljani Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Odluka se ne primjenjuje na državljane zemalja članica Europske unije i zemalja članica Šengenskog sporazuma, kao i na sve strance koji posjeduju višekratnu Šengensku vizu ili vizu zemalja Europske unije ili odgovarajuću dozvolu boravka u zemljama Europske unije ili Šengenskog područja, ukoliko posjeduju potvrdu o negativnosti testa na virus SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati od trenutka ulaska u Bosni i Hercegovinu, od čega su izuzeti državljani Republike Hrvatske i isti ulaze u skladu sa članom 2b. Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu  i Hercegovinu.

Odluka se, takođe, ne primjenjuje na:

 • zdravstvene radnike koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu radi angažmana u struci,
 • osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje,
 • maloljetne strance u pratnji roditelja ili staratelja državljanina Bosne i Hercegovine,
 • službe i timove Civilne zaštite,
 • pripadnike vojnih snaga država članica Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir i pripadnika Stožera NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini,
 • strance koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u BiH,
 • vozače i pratioce u slučajevima prenosa posmrtnih ostataka,
 • posade teretnih vozova i brodova u međunarodnom saobraćaju,
 • čelnike država i članove njihovih delegaija čiji je dolazak i odlazak najavljen GPBiH diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog tijela BiH,
 • tranzit stranaca radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriju BiH,
 • strance koji imaju posebnu dozvolu za ulazak Bosnu i Hercegovinu, boravak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu izdanu od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,
 • stranca koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.
 • strance članove uže porodice (bračni partner, roditelji, djeca, braća i sestre) umrle osobe, koji radi prisustva ukopu umrle osobe mogu boraviti u Bosni i Hercegovini najviše 72 sata od trenutka ulaska u Bosnu i Hercegovinu, ne računajući eventualni period izolacije, pod uslovom da posjeduju dokaze o smrti i srodstvu sa umrlom osobom,
 • stranca koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi zbog poslovnih obaveza, pod uslovom da posjeduje poziv pravnog lica iz Bosne i Hercegovine koje ga angažuje u BiH i posjeduje potvrdu o negativnosti testa na virus SARS-CoV-2, ne starije od 48 časova od trenutka ulaska.

NAPOMENA:

Sve navedene osobe obavezne su pridržavati se i poštivati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi), dok se od strane nadležnih zdravstveno-epidemioloških službi na graničnim prijelazima prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu više ne određuje mjera samoizolacije.

PRILOZI:

Sa sljedećih linkova možete preizeti odluke Vijeća ministara BiH

Odluka 1, Odluka 2, Odluka 3, Odluka 4 , Odluka 5, Odluka 6

Comments are closed.