Tag Archives: adresa

ObavjeĆĄtenje o promjeni i prenumerisanju naziva ulice

ObavjeĆĄtavamo vas da je doĆĄlo do prenumerisanja odnosno izmjene naziva ulice na adresi na kojoj je smjeĆĄtena uprava SluĆŸbe za poslove sa strancima i Terenski centar Sarajevo.

DosadaĆĄnja adresa, odnosno naziv ulice za upravu SluĆŸbe za poslove sa strancima bila je: Braće Mulića broj 38, a sada je prenumerisano u:...

Read more