Tag Archives: aerodrom sarajevo

SLUĆœBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA NASTAVILA USPJEĆ NO REALIZOVATI PRISILNA UDALJENJA ILEGALNIH MIGRANATA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 13.09.2022. godine SluĆŸba za poslove sa strancima izvrĆĄila je postupak prisilnog udaljenja dva drĆŸavljanina Maroka, koji su nezakonito boravili u Bosni i Hecegovini. Predmetna lica su prije udaljenja bila smjeĆĄtena pod nadzor u Imigracioni centar SluĆŸbe, a prisilno udaljenje realizovano je komercijalnim letom sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo. SluĆŸbenici obezbjeđenja i pratnje SluĆŸbe...

Read more