Tag Archives: hoteli

Poziv na koriĆĄtenje sistema eStranac

SluĆŸba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine podsjeća sva pravna i fizička lica, koja pruĆŸaju usluge smjeĆĄtaja strancima u BiH, da su prema odredbama Zakona o strancima BiH duĆŸni izvrĆĄiti prijavu boravka stranaca SluĆŸbi za poslove sa strancima. Zakon istovremeno propisuje i sankcije za neprovođenje ove obaveze, kako za pruĆŸaoce usluga smjeĆĄtaja,...

Read more