Tag Archives: imigranti

SAOPĆ TENJE ZA JAVNOST

U jutarnjim satima, SluĆŸba za poslove sa strancima je preduzela operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području Velike KladuĆĄe u cilju njihovog izmjeĆĄtanja iz napuĆĄtenih objekata u privremeni prihvatni centar Lipa. 

Inspektori SluĆŸbe za poslove sa strancima na navedenoj lokaciji, zatekli su ukupno 80 lica u...

Read more

SAOPĆ TENJE ZA JAVNOST

ObavjeĆĄtavamo vas da su inspektori za strance SluĆŸbe za poslove sa strancima u periodu od 23.05.2022.godine do 27.05.2022.godine svakodnevno vrĆĄili  kontrolu u improvizovanim, devastiranim i napuĆĄtenim stambenim objektima na području grada Bihaća, naselja Pokoj i Zlopoljac kao i u uĆŸem dijelu grada u kojima boravi manji broj migranata. Tom prilikom je zatečeno ukupno...

Read more

SluĆŸba među migrantima identifikovala teroriste

SluĆŸba za poslove sa strancima je u prva dva mjeseca 2019. godine, na području Bihaća i Sarajeva locirala i pod nadzor u Imigracioni centar SluĆŸbe u Istočnom Sarajevu smjestila 6 migranata porijeklom iz Afganistana, od kojih se 5 migranata dovodi u vezu sa međunarodnim terorizmom, dok se ĆĄesti migrant dovodi u vezu sa...

Read more

SluĆŸba među migrantima identifikovala teroriste

SluĆŸba za poslove sa strancima je u prva dva mjeseca 2019. godine, na području Bihaća i Sarajeva locirala i pod nadzor u Imigracioni centar SluĆŸbe u Istočnom Sarajevu smjestila 6 migranata porijeklom iz Afganistana, od kojih se 5 migranata dovodi u vezu sa međunarodnim terorizmom, dok se ĆĄesti migrant dovodi u vezu sa...

Read more