Tag Archives: libija

AMBASADOR LIBIJE U BiH POSJETIO SLUĆœBU

Direktor SluĆŸbe za poslove sa strancima Slobodan Ujić primio je u posjetu Ahmed Mohamed Ahmed Benghala, ambasador drĆŸave Libije u Bosni i Hercegovini . Direktor Ujić zaĆŸelio je dobrodoĆĄlicu amabasadoru i uspjeĆĄan rad u njegovoj diplomatskoj misiji u BiH, te ga upoznao sa zakonskim nadleĆŸnostima SluĆŸbe i aktuelnim stanjem migracija u Bosni i Hercegovini.
Ambasador...

Read more