Tag Archives: migranti

SAOPĆ TENJE ZA JAVNOST

U jutarnjim satima, SluĆŸba za poslove sa strancima je preduzela operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području Velike KladuĆĄe u cilju njihovog izmjeĆĄtanja iz napuĆĄtenih objekata u privremeni prihvatni centar Lipa. 

Inspektori SluĆŸbe za poslove sa strancima na navedenoj lokaciji, zatekli su ukupno 80 lica u...

Read more

SAOPĆ TENJE ZA JAVNOST

ObavjeĆĄtavamo vas da su inspektori za strance SluĆŸbe za poslove sa strancima u periodu od 23.05.2022.godine do 27.05.2022.godine svakodnevno vrĆĄili  kontrolu u improvizovanim, devastiranim i napuĆĄtenim stambenim objektima na području grada Bihaća, naselja Pokoj i Zlopoljac kao i u uĆŸem dijelu grada u kojima boravi manji broj migranata. Tom prilikom je zatečeno ukupno...

Read more

POSJETA DELEGACIJE PARLAMENTARNE SKUPĆ TINE BIH

Delegacija zastupnika Parlamentarne skupĆĄtine BiH, okupljena oko Kluba za evropske integracije i sigurnosna pitanja PSBiH i članova Inicijative za stručnu parlamentarnu podrĆĄku (PESI) posjetila je privremeni prihvatni centar BlaĆŸuj sa ciljem sagledavanja stanja vezano za upravljanje migracijama u BiH.

Direktor SluĆŸbe za poslove sa strancima upoznao je delegaciju sa trenutnom...

Read more

SAOPĆ TENJE ZA JAVNOST

  • IMG-9528
  • IMG-9526
  • IMG-9529
  • IMG-9527

Zatvaranje  privremenog prihvatnog centra Miral

Na zahtjev Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, dana 28.04.2022. godine, SluĆŸba za poslove sa strancima je uz asistenciju MUP-a Unsko-sanskog kantona i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Herecegovine izvrĆĄila izmjeĆĄtanje migranata iz privremenog prihvatnog centra “Miral” u privremeni prihvatni centar “Lipa” u cilju njegovog zatvaranja.

Iz privremenog prihvatnog centra „Miral“ izmjeĆĄteno je 170 migranta u privremeni prihvatni centar „Lipa“  gdje im je pruĆŸena medicinska pomoć, izvrĆĄena identifikacija i registracija istih, te su im obezbjeđeni svi neophodni uslovi za smjeĆĄtaj.

Takođe, inspektori SluĆŸbe za poslove sa strancima su na području Unsko-sanskog kantona proveli akciju izmjeĆĄtanja migranata koji borave u napuĆĄtenim objektima i u naseljenim mjestima. Riječ je o lokalitetimaVedro polje, Privilica, BakĆĄaiĆĄ i Luke. Tom prilikom pronađeno je 64 migranata  koji su izmjeĆĄteni u privremeni prihvatni centar „Lipa“.

Trenutno u svim privremenim prihvatnim centrima u Bosni Hercegovini smjeĆĄteno je oko  2000 migranata dok ih oko 300 boravi izvan privremenih prihvatnih centara.

Provedena aktivnost je nastavak kontinuiranih operativnih akivnosti SluĆŸbe za poslove sa strancima u cilju ĆĄto boljeg upravljanja migracijskim procesima.

PRONAĐENI  MIGRANTI  U NAPUƠTENIM OBJEKTIMA NA PODRUČJU BIHAĆA SMJEƠTENI U PRIVREMENI PRIHVATNI CENTAR LIPA

29.03.2022. godine u ranim jutarnjim satima SluĆŸba za poslove sa strancima je preduzela operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području grada Bihaća u cilju izmjeĆĄtanja migranata iz napuĆĄtenih objekata u privremeni prihvatni centar Lipa.

Inspektori SluĆŸbe za poslove sa strancima izvrĆĄili su kontrolu kretanja i boravka...

Read more

IzmjeĆĄteni migranti iz urbanih dijelova Tuzle

U skladu sa zaključcima sastanka odrĆŸanog dana 07.03.2020 godine, na kojem su prisustvovali ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić, direktor SluĆŸbe za poslove sa strancima, Slobodan Ujić, premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović i gradonačelnik grada Tuzla, Jasmin Imamović, jutros u ranim jutarnjim časovima, provedena je akcija izmjeĆĄtanja migranata iz urbanih dijelova Tuzle. SluĆŸba za poslove sa strancima...
Read more

Nastavljene aktivnosti smjeĆĄtanja migranata

SluĆŸba za poslove sa strancima, uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutraĆĄnjih poslova Unsko Sanskog Kantona i u koordinaciji sa međunarodnim organizacijama IOM-a i UNHCR-a, nastavila je sa provođenjem određenih aktivnosti usmjerenih na prevoz i smjeĆĄtaj migranata sa područja Bihaća i Velike KladuĆĄe. Navedene aktivnosti odnose se na prevoz viĆĄe od 100 migranata, porodica sa djecom,...

Read more

Posjeta ombusmana za ljudska prava

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine dr Jasminka DĆŸumhur sa saradnicima posjetila je danas SluĆŸbu za poslove sa strancima  i tom prilikom je razgovarala sa direktorom Slobodanom Ujićem i njegovim zamjenikom Mirsadom Buzarom o aktuelnoj problematici povećanog priliva migranata u BiH.

Direktor je upoznao gđu DĆŸumhur sa trenutnom situacijom povećanog priliva ...

Read more

SloĆŸena situacija u BiH po pitanju ilegalnih migracija

U posljednja tri mjeseca, u Bosni i Hercegovini je otkriveno ukupno 440 ilegalnih migranata nad kojima je proveden postupak od strane SluĆŸbe za poslove sa strancima. Riječ je o migrantima iz zemalja visokog migracionog rizika, koji u pojedinačnim slučajevima i manjim grupama, nastoje koristiti teritoriju BiH kao tranzitno područje na putu prema zemljama...

Read more

© SERVICE FOR FOREIGNERS AFFAIRS 2022