Tag Archives: PPC Lipa

SAOPĆ TENJE ZA JAVNOST

U jutarnjim satima, SluĆŸba za poslove sa strancima je preduzela operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području Velike KladuĆĄe u cilju njihovog izmjeĆĄtanja iz napuĆĄtenih objekata u privremeni prihvatni centar Lipa. 

Inspektori SluĆŸbe za poslove sa strancima na navedenoj lokaciji, zatekli su ukupno 80 lica u...

Read more

SAOPĆ TENJE ZA JAVNOST

U periodu od 16.05.2022. godine do 20.05.2022. godine inspektori za strance SluĆŸbe za poslove sa strancima vrĆĄili su kontrolu u improvizovanim, devastiranim i napuĆĄtenim stambenim objektima na području grada Bihaća, lokacije Zlopoljac, Ćœegarsko polje kao i uĆŸe područje grada u kojem boravi manji broj migranata.

Tom prilikom je zatečeno ukupuno...

Read more

PRONAĐENI  MIGRANTI  U NAPUƠTENIM OBJEKTIMA NA PODRUČJU BIHAĆA SMJEƠTENI U PRIVREMENI PRIHVATNI CENTAR LIPA

29.03.2022. godine u ranim jutarnjim satima SluĆŸba za poslove sa strancima je preduzela operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području grada Bihaća u cilju izmjeĆĄtanja migranata iz napuĆĄtenih objekata u privremeni prihvatni centar Lipa.

Inspektori SluĆŸbe za poslove sa strancima izvrĆĄili su kontrolu kretanja i boravka...

Read more