Tag Archives: USK

SAOPĆ TENJE ZA JAVNOST

U jutarnjim satima, SluĆŸba za poslove sa strancima je preduzela operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području Velike KladuĆĄe u cilju njihovog izmjeĆĄtanja iz napuĆĄtenih objekata u privremeni prihvatni centar Lipa. 

Inspektori SluĆŸbe za poslove sa strancima na navedenoj lokaciji, zatekli su ukupno 80 lica u...

Read more

SAOPĆ TENJE ZA JAVNOST

ObavjeĆĄtavamo vas da su inspektori za strance SluĆŸbe za poslove sa strancima u periodu od 23.05.2022.godine do 27.05.2022.godine svakodnevno vrĆĄili  kontrolu u improvizovanim, devastiranim i napuĆĄtenim stambenim objektima na području grada Bihaća, naselja Pokoj i Zlopoljac kao i u uĆŸem dijelu grada u kojima boravi manji broj migranata. Tom prilikom je zatečeno ukupno...

Read more

SAOPĆ TENJE ZA JAVNOST

U periodu od 16.05.2022. godine do 20.05.2022. godine inspektori za strance SluĆŸbe za poslove sa strancima vrĆĄili su kontrolu u improvizovanim, devastiranim i napuĆĄtenim stambenim objektima na području grada Bihaća, lokacije Zlopoljac, Ćœegarsko polje kao i uĆŸe područje grada u kojem boravi manji broj migranata.

Tom prilikom je zatečeno ukupuno...

Read more

SaopĆĄtenje za javnost

Dana 11.05.2022. godine, Inspektori za strance SluĆŸbe za poslove sa strancima , uz asistenciju policijskih sluĆŸbenika MUP-a USK PS Velika KladuĆĄa u ranim jutarnjim satima prilikom kontrole kretanja i boravka migranata u  6 improvizovanih i napuĆĄtenih objekata na području opĆĄtine Velika KladuĆĄa, naselja Glinica i Vrnograč kao i u 3 objekta u kojima su...

Read more

SAOPĆ TENJE ZA JAVNOST

  • IMG-9528
  • IMG-9526
  • IMG-9529
  • IMG-9527

Zatvaranje  privremenog prihvatnog centra Miral

Na zahtjev Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, dana 28.04.2022. godine, SluĆŸba za poslove sa strancima je uz asistenciju MUP-a Unsko-sanskog kantona i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Herecegovine izvrĆĄila izmjeĆĄtanje migranata iz privremenog prihvatnog centra “Miral” u privremeni prihvatni centar “Lipa” u cilju njegovog zatvaranja.

Iz privremenog prihvatnog centra „Miral“ izmjeĆĄteno je 170 migranta u privremeni prihvatni centar „Lipa“  gdje im je pruĆŸena medicinska pomoć, izvrĆĄena identifikacija i registracija istih, te su im obezbjeđeni svi neophodni uslovi za smjeĆĄtaj.

Takođe, inspektori SluĆŸbe za poslove sa strancima su na području Unsko-sanskog kantona proveli akciju izmjeĆĄtanja migranata koji borave u napuĆĄtenim objektima i u naseljenim mjestima. Riječ je o lokalitetimaVedro polje, Privilica, BakĆĄaiĆĄ i Luke. Tom prilikom pronađeno je 64 migranata  koji su izmjeĆĄteni u privremeni prihvatni centar „Lipa“.

Trenutno u svim privremenim prihvatnim centrima u Bosni Hercegovini smjeĆĄteno je oko  2000 migranata dok ih oko 300 boravi izvan privremenih prihvatnih centara.

Provedena aktivnost je nastavak kontinuiranih operativnih akivnosti SluĆŸbe za poslove sa strancima u cilju ĆĄto boljeg upravljanja migracijskim procesima.

Nastavak zajedničkih aktivnosti SPS i MUP-a USK

U nastavku sprovođenja zajedničkih aktivnosti, dana 17.07.2018. godine u prostorijama MUP-a USK-a odrĆŸan je zajednički sastanak pripadnika Sektora uniformisane policije MUP-a USK-a sa pripadnicima SluĆŸbe za poslove sa strancima i tom prilikom je dogovoreno sprovođenje odgovarajućih zajedničkih operativnih aktivnosti na području grada Bihaća s ciljem pronalaska ilegalnih migranata, sklonih činjenju krivičnih djela i...

Read more