55 STRANIH DRŽAVLJANA UDALJENO SA TERITORIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Služba za poslove sa strancima je nakon provedenog postupka readmisije, udaljila 55 stranih državljana koji su ilegalno boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine. Za 26 lica od kojih su 21 državljanin Turske, tri državljani Albanije, te dva lica građani Kosova, a koja su bila stavljena pod nadzor Služba je vršila dobrovoljni povratak.

Nakon što je utvrđena obaveza prihvata od strane zemlje potpisnice sporazuma o readmisiji za lica koja ilegalno borave na području druge države, Služba za poslove sa strancima je izvršila predaju ukupno 18 lica od kojih šest državljana Somalije , dva državljana Toga, jedan državljanin Palestine, jedan državljanin Pakistana, jedan državljanin Alžira, jedan državljanin Gambije, dok su četiri državljana Srbije, u skladu sa odredbama Sporazuma o readmisiji vraćena u Republiku Srbiju.

U saradnji Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije za migracije, kroz Program potpomognutog dobrovoljnog povratka, sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljeno je 10 lica u njihove zemlje porijekla. Riječ je o pet lica državljana Pakistana, dva lica državljana Afganistana, jedno lice državljanin Irana, jedno lice državljanin Indije i jedno lice državljanin Iraka.

Služba za poslove strance izvršila je i prisilno udaljenje za jedno lice državljanina Turske.
U Imigracioni centar Službe za poslove sa strancima, stavljeno je pod nadzor ukupno 49 lica, od kojih je 18 državljana Turske, šest državljana Somalije, četiri državljana Albanije, četiri državljana Eritreja, tri državljana Palestine, tri državljana Toga, dva državljana Srbije, tri državljana Pakistana, dva državljana Alžira, jedan državljanin Iraka, jedan državljanin Sirije, jedan državljanin Gambije, te jedan državljanin Maroka.

Comments are closed.