Državljanin Crne Gore protjeran iz Bosne i Hercegovine

Služba za poslove sa strancima je dana 14. 05. 2019. godine, izrekla mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska u Bosnu i Hercegovinu na period od 3 godine,  crnogorskom državljaninu  V.Š., jer se dovodi u vezu sa kriminalnim aktivnostima i predstavlja prijetnju sigurnosti BiH.

Predmetno lice je locirano na području Mostara. Istom je određena mjera nadzora smještajem u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu i Služba će preduzeti dalje mjere sa ciljem njegovog udaljenja iz BiH.

 Od  početka 2019. godine, Služba za poslove sa strancima je izrekla mjeru protjerivanja i stavila pod nadzor deset stranaca koji predstavljaju prijetnju po sigurnost Bosne i Hercegovine. U saradnji sa partnerskim agencijama, Služba će se i dalje odlučno suprotstavljati sigurnosnim izazovima i prijetnjama i davati puni doprinos sigurnosti BiH.

Comments are closed.