Državljanin Iraka, jedan od glavnih organizatora lanca krijumčarenja ljudima deportovan iz BiH u Njemačku

Nakon što je Služba za poslove sa strancima u prethodnom periodu pronašla i izrekla mjeru protjerivanja za lice S.J. državljanin Iraka, isto je iz BiH u poslijepodnevnim časovima, dana 14.07.2021 godine, protjerano i deportovano u SR Njemačku. Radi se o jednom od glavnih organizatora lanca krijumčarenja ljudima na cjelokupnoj zapadno-balkanskoj ruti od Turske do zemalja EU i koje je okarakterisano da predstavlja prijetnju javnom redu i sigurnosti BiH.

Inspektori Službe za poslove sa strancima su u prethodnom periodu, u saradnji sa Obavještajno bezbjedonosnom agencijom, duži vremenski period preduzimali sve neophodne operativne mjere i radnje, te uspjeli pronaći ovo lice na području Sarajeva. Razmjenom informacija obavješteni smo od strane EUROPOL-a i INTERPOL-a da je za istog zainteresovano  nekoliko evropskih država, među kojima je i SR Njemačka koja ga je nakon što su završeni svi postupci pred organima BiH, preuzela kako bi sprovodila dalje istrage u vezi organizovanja lanca krijumčarenja ljudima.

Ovakve  i slične aktivnosti će i u narednom periodu biti glavni prioriteti u radu Službe koja će u saradnji kako sa drugim nadležnim bezbjedonosnim organima u BiH, tako i međunarodnim organima, preduzimati aktivnosti koje imaju za prioritetni cilj otkrivanje i sprječavanje krijumčarenja ljudima, te samim tim davanje doprinosa zaštiti ukupne bezbjednosti građana na ovom području.

Comments are closed.