Državljanin Iraka koji se dovodi u vezu sa međunarodnim krijumčarenjem migranata stavljen pod nadzor u Imigracioni centar

U nastavku kontinuiranih aktivnosti u cilju sprečavanja ilegalnih migracija, dana 22.12.2020. godine, Služba za poslove sa strancima je u saradnji sa Obavještajno sigurnosnom agencijom BiH,  na području Ilidže locirala lice incijala A.B., državljanin Iraka, koji se dovodi u vezu sa  međunarodnim lancem krijumčarenja migranata na zapadnobalkanskoj ruti.

Navedenom licu je u skladu sa zakonom izrečena mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka u periodu od dvije godine, te je smješteno pod nadzor u Imigracioni centar gdje će se nastaviti dalje aktivnosti na udaljenju lica sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Služba za poslove sa strancima će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima pojačane kontrole i kretanja stranaca, te preduzimati sve neophodne operativne aktivnosti prema svim stranim državljanima koji na bilo koji način mogu predstavljati prijetnju sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine.

Comments are closed.