DRŽAVLJANIN TURSKE UDALJEN IZ BIH

Dana 23.03.2022. godine, u pratnji službenika obezbjeđenja Službe za poslove sa strancima udaljeno je sa teritorije Bosne i Hercegovine lice A.S., državljanin Turske i vraćeno u matičnu zemlju.

Imenovani je izdržavao kaznu zatvora u Kazneno popravnom zavodu Bihać u trajanju od tri godine i šest mjeseci po presudi Kantonalnog suda Bihać, zbog počinjenog krivičnog djela „Ubistvo u pokušaju“ a i ranije je osuđivan u svojoj matičnoj zemlji.

03.03.2022. godine pomenutom licu izrečena je mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriju Bosne i Hercegovine na period od 5 godina, te je nakon odslužene kazne  preuzet od strane Službe i smješten pod nadzor u Imigracioni centar.

Služba za poslove sa strancima će i u narednom periodu svojim operativnim djelovanjem davati puni doprinos bezbjednosti BiH.

Comments are closed.