Iz napuštenog objekta bivšeg Doma penzionera na području grada Bihaća izmještena 242 migranta

U ranim jutarnjim satima Služba za poslove sa strancima preduzela je operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području grada Bihaća i izmještanje migranata iz napuštenog objekta bivšeg Doma penzionera u privremeni prihvatni centar LIPA.

Inspektori Službe za poslove sa strancima su izvršili kontrolu pomenutog objekta u kojem su zatekli 242 migranta, u najvećem broju državljana Pakistana i Afganistana. Služba za poslove sa strancima je navedene migrante iz napuštenog objekata izmjestila u privremeni prihvatni centar LIPA, gdje je u toku medicinski pregled, identifikacija i registracija istih, te smještaj u preventivni izolacijski dio privremenog prihvatnog centra LIPA. Nakon izmještanja lica iz napuštenog objekta na teren su izišle gradske službe Grada Bihaća, koje će objekat očistiti i staviti pod nadzor s ciljem izolovanja ovog prostora od ilegalnog smještaja migranata.

Akcija je prošla u miru i bez incidenata, a uz asistenciju policijskih službenika MUP-a USK-a, terenskih asistenata IOM-a na ispomoći Službi za poslove sa strancima i medicinskog tima humanitarne organizacije SOS.

Služba za poslove sa strancima će u narednom periodu intenzivirati provođenje operativnih aktivnosti na području USK, te će se izmještanje migranata provoditi u skladu sa raspoloživim smještajnim kapacitetima u prihvatnim centrima.

Comments are closed.