Izmještanje migranata iz napuštenih objekata na području Bihaća

Na području Bihaća, u jutarnjim satima, Služba za poslove sa strancima je u saradnji sa MUP-om Unsko-sanskog Kantona sprovela akciju izmještanja migranata iz napuštenih objekata bivše bihaćke fabrike Krajina-Metal i nekadašnjeg Doma Penzionera. U napuštenim objektima pronađeno je 168 migranata koji su transportovani autobusima u privremeni prihvatni centar Lipa. Za postupak izmještanja angažiralo se više policijskih službenika, dodatnog osoblja Službe za poslove sa strancima, koji su Inspektorima Službe pružili asistenciju u sprovođenju relokacije migranata. 

Angažovani su bili i medicinski timovi humanitarnih organizacija SOS iz Bihaća i kantonalnog Crvenog Križa, koji su migrantima obezbjedili i medicinske preglede na licu mjesta.

Nakon dolaska u privremeni prihvatni centar Lipa, svi migranti su pregledani od strane ljekarskog tima Doma Zdravlja Bihać, te je kod 20 migranata utvrđeno postojanje scabiesa, koji su odmah medicinski tretirani. Nakon medicinskih pregleda je uslijedila biometrijska provjera lica i pokrenut proces njihove registacije i izdavanja ID kartica, te podjela prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

Navedene operativne aktivnosti su rezultat zaključaka sa prethodno održanih sastanaka sa Ministrom sigurnosti BiH, predstavnika Službe i predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Ove aktivnosti će biti nastavljene i u narednom periodu.

Comments are closed.