Izmještanje migranata pronađenih u napuštenim objektima na području Velike Kladuše, Cazina i grada Bihaća u privremeni prihvatni centar Lipa

U jutarnjim satima, Služba za poslove sa strancima je preduzela operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području Velike Kladuše, Cazina i grada Bihaća u cilju izmještanja migranata iz napuštenih objekata u privremeni prihvatni centar Lipa. 

Inspektori Službe za poslove sa strancima izvršili su kontrolu kretanja i boravka migranata na lokacijama Bosanska Bojna, Hadžin Potok, Crnaja, Turija, Hipodrom, Elezovići, Kamenica i Stens.

Na svim navedenim lokacijama, inspektori za strance, zatekli su ukupno 30 lica, porijeklom iz Afganistana i Pakistana,  od kojih su četiri člana porodice, 21 samac i pet maloljetnika bez pratnje. Služba za poslove sa strancima je navedene migrante izmjestila u privremeni prihvatni centar Lipa, gdje im je pružena medicinska pomoć i provedena procedura u skladu sa epidemiološkim mjerama, izvršena identifikacija i registracija istih, te obezbjeđeni: smještaj, hrana i ostali neprehrambeni proizvodi.

S obzirom da je tokom provođenja ovih aktivnosti pronađeno pet maloljetnika bez pratnje, obaviješten je nadležni Centar za socijalni rad Velika Kladuša radi pokretanja procedura određivanja starateljstva.

Provedena aktivnost je nastavak kontinuiranih operativnih akivnosti Službe za poslove sa strancima na izmještanju migranata iz improvizovanih smještajnih kapaciteta u privremene prihvatne centre u cilju što boljeg upravljanja migracijskim procesima.

Comments are closed.