Izmještanje migrantskih porodica iz napuštenih objekata na području Unsko-sanskog Kantona

U ranim jutarnjim satima Služba za poslove sa strancima preduzela je operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području općine Velika Kladuša u šest napuštenih i ruševnih objekata u mjestu Bosanska Bojna koja se nalaze u neposrednoj blizini granice sa R. Hrvatskom.

Inspektori Službe za poslove sa strancima su na pomentim lokacijama zatekli 28 porodica sa 127 članova od kojih je 68 maloljetne djece. Izvršena je njihova relokacija, smještaj i zbrinjavanje u privremeni prihvatni centar Borići. Trenutno se provode aktivnosti  medicinskog pregleda, identifikacije i registracije istih, te smještaj u preventivni izolacijski dio privremenog prihvatnog centra Borići.

Aktivnosti su provedene u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a USK-a i Jedinice granične policije Velika Kladuša.

Tokom provođenja ovih aktivnosti pronađena su dva maloljetnika bez pratnje o čemu je odmah obaviješten Centar za socijalni rad radi pokretanja procedura određivanja starateljstva i njihovog daljeg smještaja i zbrinjavanja.

Služba za poslove sa strancima će u i narednom periodu intenzivirati provođenje operativnih aktivnosti na području Unsko-sanskog Kantona, te će se izmještanje migranata provoditi u skladu sa raspoloživim smještajnim kapacitetima u prihvatnim centrima.

Comments are closed.