Izmještanje migrantskih porodica iz napuštenih objekata na području Unsko-sanskog Kantona

Služba za poslove sa strancima je u saradnji sa MUP-om Unsko-sanskog Kantona i Graničnom policijom Bosne i Hercegovine, na području Unsko-sanskog Kantona, na lokalitetu Bosanske Bojne,  u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom sprovela akciju izmještanja migranata iz napuštenih objekata.

Obzirom da su migranti nelegalno boravili u objektima u kojima nije bilo minimum uslova za njihov boravak, Služba je inicirala i koordinirala niz aktivnosti na njihovom izmiještanju sa navedenog lokaliteta, te zbrinjavanju u privremeni prihvatni centar Borići koji je predviđen za smještaj porodica i ranjivih kategorija migranata.

Sa navedenog lokaliteta, iz osam napuštenih objekata, izmještene i u privremeni prihvatni centar Borići smještene su 34 porodice, sa ukupno 115 članova od čega je 53 djece.

Prilikom provođenja navedenih aktivnosti bili su prisutni i medicinski timovi humanitarne organizacije SOS iz Bihaća koji su porodicama u slučaju potrebe mogli pružiti medicinsku pomoć na licu mjesta.

Navedene operativne aktivnosti su rezultat zaključaka sa prethodno održanih sastanaka sa Ministrom sigurnosti BiH, predstavnika Službe i predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Ove aktivnosti će biti nastavljene i u narednom periodu kako bi se migranti iz napuštenih objekata smjestili u privremene prihvatne centre.

Comments are closed.