Izvršeno izmještanje migrantskih porodica iz napuštenih objekata na području USK

Inspektori Službe za poslove sa strancima, provodeći pojačane operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka stranaca na području USK, utvrdili su da na lokalitetu Bosanske Bojne, u neposrednoj blizini granice sa R. Hrvatskom u napuštenim objektima boravi nekoliko desetina migrantskih porodica.

Obzirom da su migranti nelegalno boravili u objektima u kojima nije bilo minimum uslova za njihov boravak tokom zime, Služba je inicirala i koordinirala niz aktivnosti na njihovom izmiještanju sa navedenog lokaliteta, te zbrinjavanju u privremene prihvatne centre Borići i Sedra koji su predviđeni za smještaj porodica i ranjivih kategorija migranata.

U posljednja tri dana, Služba za poslove sa strancima je u saradnji sa Graničnom policijom BiH, Ministarstvom unutrašnjih poslova USK i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), sa navedenog lokaliteta izmjestila i u Privremene prihvatne centre smjestila 53 migrantske porodice sa ukupno 199 članova, od kojih je 105 djece. Tokom provođenja ovih aktivnosti identifikovana su i dva maloljetnika bez pratnje kojima je određen privremeni staratelj. Svi migranti su zbrinuti i uz neophodnu medicinsku trijažu su smješteni u izolacijski dio ovih centara u skladu sa epidemiološkim mjerama za sprječavanje širenja virusa COVID 19. Kapaciteti za smještaj migranata na području USK su u potpunosti popunjeni i u njima trenutno boravi više od 3200 migranata. Služba će i u narednom periodu nastaviti provoditi pojačane aktivnosti kontrole kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini.

Comments are closed.