Nastupna posjeta direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Službi za poslove sa strancima

Direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić, dana 02.03.2021. godine, primio je u nastupnu posjetu direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, Radišu Samardžiju.

Direktor Službe za poslove sa strancima, upoznao je direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja o nadležnostima Službe kao i o svim izazovima s kojima se Služba susreće usljed povećanog priliva migranata na teritoriju Bosne i Herecgovine.

Na sastanku je istaknuto da je dobra saradnja i koordinacija među svim agencijama u Bosni i Hercegovini od izuzetnog  značaja, jer se jedino zajedničkim djelovanjem svih agencija za provođenje Zakona u BiH može adekvatno odgovoriti  na pitanje povećanog priliva migranata koje je jedno od ključnih bezbjednosnih izazova za Bosnu i Hercegovinu.

Direktor Službe za poslove sa strancima, Slobodan Ujić zahvalio se  direktoru Radiši Samardžiji na posjeti Službi za poslove sa strancima, čestitao mu na izboru za direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja i izrazio uvjerenje da će se saradnja Službe i Agencije imenovanjem novog diektora Agencije za forenzička ispistivanja i vještačenja podići na viši nivo.

Comments are closed.