Podrška UNHCR-a Službi za poslove sa strancima za ranu identifikaciju tražitelja azila

Dana 15.02.2021. godine u prostorijama Službe za poslove sa strancima (SPS) Bosne i Hercegovine upriličen je sastanak predstavnice UNHCR-a u BiH,  Lucie Gagné i direktora SPS-a, Slobodan Ujića po pitanju podrške UN-ove agencije za izbjeglice radu Službe u oblasti rane identifikacije tražitelja azila tokom mješovitog kretanja migranta i izbjeglica.

Tom prilikom uručena je vrijedna informatička oprema  tj. 24 tableta sa specijaliziranim  software-om za prevođenje, kao i 10,000 komada zaštitnih maski za terenske urede Službe, a u ranijem periodu UNHCR je donirao i pedesetak zaštitnih pleksiglas panela tradi zaštite djelatnika Službe i tražitelja azila u kontekstu COVID-19 mjera.

Direktor Službe za poslove sa strancima, Slobodan Ujić, zahvalio se na dosadašnjoj saradnji i pomoći, te istakao da je UNHCR  jedan od značajnijih partnera Službe za poslove sa strancima. Ujić je naznačio kao ako će donirana oprema za prevođenje povećati tehničke kapacitete Službe, olakšati komunikaciju i povećati efikasnost  inspektora za strance u radu s migrantima i tražitaljima azila te da će omogućiti i lakše prepoznavanje različitih kategorija, naročito ranjivih među tom populacijom.

Ova tehnička podrška Službi za poslove sa strancima premostit će trenutni nedostatak usluga tumača te omogućiti Službi precizniju komunikaciju s potencijalnim tražiteljima azila u BiH i temeljito prikupljanje informacija tokom njihove registracija.

Osim tehničke podrške, UNHCR će provoditi i aktivnosti na izgradnji kapaciteta putem treninga i terenskih obuka za djelatnike Službe za poslove sa strancima koje provode registraciju osoba koje zatraže međunarodnu zaštitu u BiH. Obuke će obuhvatiti osnovne principe upravljanja identitetom, standarde integriteta podataka, uključujući otkrivanje prevara, uspostavljanja identiteta te tehnike prikupljanja informacija.

„Ove aktivnosti omogućiti će Službi za poslove sa strancima i drugom akterima koji rade u području mješovitog kretanja migranata i izbjeglica  da provedu ranu identifikaciju osoba koje su u potrebi za međunarodnom zaštitom,a one koji nisu, da usmjere na druga zakonita i sigurna rješenja“, zaključila je Gagné.

Comments are closed.