Posjeta ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Selme Cikotića Službi za poslove sa strancima

Mministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Selmo Cikotić sa najbližim saradnicima, posjetio je danas (10.09.2020) Službu za poslove sa strancima. Tom prilikom direktor Službe za poslove sa strancima, Slobodan Ujić, upoznao je ministra Cikotića sa trenutnom  situacijom povećanog priliva  migranata u BiH te je istakao da je predmetom rada Službe  u 2020. godini bilo više od 12.000 migranata.

Sagovornici su se složili da je pitanje povećanog priliva ilegalnih migranata jedno od ključnih sigurnosnih ali i humanitarnih izazova za Bosnu i Hercegovinu, te da je potrebno zajedničko djelovanje svih agencija za provođenje zakona kako bi se BiH uspješno nosila sa ovim pitanjem.

Direktor Službe uopoznao je ministra Cikotića  sa svim problemima sa kojima se suočava Služba usljed migrantske krize, posebno sa nedostatkom ljudskih kapaciteta, te koji bi se koraci trebali poduzeti u rješavanju ovog sigurnosnog i humanitarnog problema, kojim je posebno opterećen Unsko-sanski i Sarajevski kanton.

Istaknuto je da je neophodna izmjena Zakona o strancima, Zakona o Službi za poslove sa strancima kao i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe kako bi se podigla operativnost Službe te efikasno odgovorilo na povećan priliv migranata.

Direktor Službe za poslove sa strancima, Slobodan Ujić zahvalio se ministru Cikotiću na posjeti Službi za poslove sa strancima, čestitao mu na izboru za ministra i izrazio uvjerenje da će dobra saradnja Službe za poslove sa strancima i Ministarstva sigurnosti i dalje nastaviti.

Ovo je prva posjeta ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Službi za poslove sa strancima.

Comments are closed.