POSJETA POLICIJSKOG ATAŠEA KRALJEVINE NORVEŠKE

Policijski ataše sa sjedištem u Zagrebu Geke Vissers sa saradnicima, posjetila je Službu za poslove sa strancima i tom prilikom je razgovarala sa zamjenikom direktora Mirsadom Buzarom.
Ataše Geke Vissers je akreditovana za Bosnu i Hercegovinu na pitanjima trgovine ljudima i ilegalnih migracija.
S obzirom na to da je ovo njena prva posjeta Službi za poslove sa strancima, razgovaralo se o nadležnosti Službe, prioritetima rada, dodatnom jačanju kapaciteta Službe, budućim planovima i o tome kakav doprinos Služba daje u borbi protiv ilegalne migracije i rizika koji nosi.
Zamjenik direktora Mirsad Buzar se na kraju zahvalio delegaciji Norveške ambasade na posjeti i izrazio uvjerenje da je današnji sastanak doprinio boljem razumijevanju problematike po pitanju migracija u BiH te izrazio želju za budućom saradnjom.

Comments are closed.