Posjeta predstavnika EUFOR-a Službi za poslove sa strancima

Direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić, dana 25.02.2021. godine, primio je u nastupnu posjetu  generalmajora Alexander Platzera, komandant EUFOR-a. Sastanku su prisustvovali i birgadir Herbert Haller, 1. vojni pomoćnik komadanta EUFOR-a, gospodin Aleš  Perko, oficir za vezu sa organima za provođenje zakona,  zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima Mirsad Buzar, te šef kabineta Branislav Mojević.

Direktor Službe Slobodan Ujić, upoznao je generalmajora Platzera i njegove saradnike o nadležnostima i aktivnostima Službe, izazovima s kojima se Služba suočava, naročito kada je riječ o nedostatku kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta Službe za poslove sa strancima.

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnoj situaciji po pitanju povećanog priliva migranata u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom istaknuto je da je najsloženija situacija u Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom Kantonu, gdje se nalaze privremeni prihvatni centri u kojima trenutno boravi oko 6.000 migranata.

Generalmajor Platzer naglasio je da su migracije globalni problem s kojim se suočava i Bosna i Hercegovina, te je istakao ulogu i značaj Službe za poslove sa strancima u borbi protiv ilegalnih migracija.

Direktor Službe za poslove sa strancima, Slobodan Ujić zahvalio se  generalmajoru Alexander Platzeru i njegovim najbližim saradnicima na posjeti Službi za poslove sa strancima, čestitao mu na izboru za komandata misije EUFOR-a u Bosni i Herecgovini i izrazio uvjerenje da će dobra saradnja Službe za poslove sa strancima i EUFOR-a i dalje nastaviti.

Comments are closed.