Sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljeno 60 stranih državljana

Provodeći pojačane aktivnosti Služba za poslove sa strancima je udaljila 60 stranih državljana u zemlje porijekla ili u zemlju koja ih prihvata.

Na temelju Sporazuma o readmisiji, Služba za poslove sa strancima je sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljila 33 strana državljana. Naime, radi se o strancima koja su bili pod nadzorom u Imigracionom centru Službe i kojima je izrečena mjera protjerivanja sa teritorije Bosne i Hercegovine zbog ilegalnog boravka. Operativnim radom u postupku koji je prethodio udaljenju, utvrđeno je da su lica prije dolaska na teritoriju Bosne i Hercegovine boravila u Republici u Srbiji i Crnoj Gori, te je 29 lica vraćeno u Srbiju a četiri u Crnu Goru.

Radi se o 18 državljana Pakistana, pet državljana Bangladeša, pet državljana Avganistana, dva državljana Alžira, jedan državljanin Turske, jedan Iraka i jedan Albanije.

U okviru mjera i aktivnosti suprotstavljanja nezakonitim migracijama, u saradnji Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije za migracije, kroz Program potpomognutog dobrovoljnog povratka, sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljeno je 14 lica u njihove zemlje porijekla, od kojih su osam državljani Iraka, četiri državljanina Tunisa i dva Pakistana. Služba za poslove sa strancima je predmetnim licima izrekla mjeru protjerivanja zbog ilegalnog boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska i boravka u periodu od jedne godine.

Takođe, Služba za poslove sa strancima je samostalno realizovala dobrovoljni povratak za 13 državljana Turske, koji su nakon provedenih procedura vraćeni u zemlju porijekla.

Služba kontinuirano radi na pronalsku dokaza koji se mogu koristiti u postupku readmisije,  kao i na podizanju svijesti migranata o značaju i prednostima dobrovoljnog povratka u njihove zemlje porijekla.

Comments are closed.