Sastanak u Službi za poslove sa strancima sa predstavnicima MUP-a KS i MUP-a USK-a

U skladu sa realizacijom zaključaka sastanka od 26. januara, 2021. godine održanog kod ministra sigurnosti Bosne i Hercgovine, danas je (03.02.2021.) u prostorijama Službe za poslove sa strancima, održan radni sastanak na kojem su prisustvovali Slobodan Ujić, direktor Službe za poslove sa strancima  sa najbližim saradnicima, Admir Katica, ministar MUP-a KS, Džafer Hrvat, načelnik Sektora uniformisane policije u MUP-u KS, Nermin Kljajić ministar MUP-a USK i Mujo Koričić, komesar MUP-a USK-a.

Na današnjem sastanku razgovarano je o dosadašnjoj saradnji i porovedenim zajedničkim aktivnostima, te su definisane smjernice za buduće zajedničko djelovanje u cilju adekvatnog odgovora na migrantsku problematiku. Ključne teme sastanka su bile efikasnije funkcionisanje privremenih prihvatnih centara, te je bilo govora o jasnijem definiranju “kućnog reda” u okviru migrantskih centara, pojačanom prisustvu policije, te jačanju sigurnosti privremenih prihvatnih centara i efikasnije kontrole kretanja migranata. Takođe je istaknuto da je neophodno održavanje optimalnog broja migranata u privremenim centrima.

Direktor Ujić  posebno je  istakao  dobru dosadašnju saradnju Službe sa MUP-om Kantona Sarajevo i MUP-om Unsko-sanskog Kantona, te značaj provođenja zajedničkih operativnih aktivnosti u cilju poboljšanja ukupne bezbjednosne situacije koja je usložnjena zbog povećanog broja migranata.

Na kraju direktor Ujić se zahvalio predstavnicima  MUP-a Kantona Sarajevo i MUP-a Unsko-sanskog kantona, te izrazio uvjerenje da će uspješna saradnja biti i dalje nastavljena.

Comments are closed.