Šest migranata koji su učestvovali u neredima u privremenom prihvatnom centru u Blažuju stavljeni pod nadzor u Imigracioni centar

Inspektori Službe za poslove sa strancima su u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo preduzeli mjere i radnje, te procesuirali državljanina Irana, čije ponašanje je bilo povod nereda u privremenom prihvatnom centru „Blažuj“ koji se desio 20.01.2021. godine u večernjim satima. Služba za poslove sa strancima je navedenom licu, izrekla mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu od tri (3) godine. Državljanin Irana stavljen je pod nadzor u Imigracioni centar gdje će boraviti dok se ne steknu uslovi za njegovo udaljenje sa teritorije BiH.

U saradnji Službe za poslove sa strancima  i MUP-a Kantona Sarajevo, prepoznato je i pronađeno još pet lica učesnika događaja u PPC Blažuju, kojima je od strane Službe za poslove sa strancima izrečena mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji BiH. Među licima su tri lica državljani Afganistana i dva lica državljani Pakistana. Lica su stavljena pod nadzor u Imigracioni centar gdje će boraviti do udaljenja sa teritorije BiH.

Služba za poslove sa strancima u saradanji sa MUP-om Kantona Sarajevo nastavlja sa aktivnostima na identifikovanju i procesuiranju onih migranata koji su bili vođe nereda.

U neredima koji su se dogodili u privremenom prihvatnom centru u Blažuju među oštećenim vozilima je i jedno službeno vozilo Službe za poslove sa strancima.

Comments are closed.