Služba je provela aktivnosti izmještanja migranata iz napuštenih objekata u užem području grada Bihaća

                                                                     

U protekla dva dana Služba za poslove sa strancima preduzela je operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata u užem području grada Bihaća i izmještanje migranata iz napuštenih objekata u privremeno šatorsko naselje Lipa.

Inspektori Službe za poslove sa strancima su izvršili kontrolu u šest napuštenih i devastiranih objekta  u užem području grada Bihaća u kojima su zatečena 83 migranta. Služba je navedene migrante iz napuštenih objekata izmjestila u privremeno šatorsko naselje Lipa, gdje će biti izvršen medicinski pregled, identifikacija i registracija istih, te će biti smješteni u preventivnu izolaciju unutar privremenog šatorskog naselja.

Prilikom provođenja ovih aktivnosti, inspektori za strance su među migrantima identifikovali tri maloljetnika bez pratnje, nakon čega su informisali i uključili Centar za socijalni rad radi određivanja staratelja i provođenja daljih aktivnosti u cilju njihove zaštite i zbrinjavanja.

Služba za poslove sa strancima će u narednom periodu intenzivirati provođenje operativnih aktivnosti u užem području grada Bihaća, te će se izmještanje migranata provoditi u skladu sa raspoloživim smještajnim kapacitetima u privremenom šatorskom naselju Lipa.

Comments are closed.