SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA NASTAVLJA USPJEŠNO REALIZOVATI PRISILNA UDALJENJA ILEGALNIH MIGRANATA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

Služba za poslove sa strancima je dana 22.03.2023. godine, izvršila postupak prisilnog udaljenja jednog državljanina Bangladeša koji je nezakonito boravio u Bosni i Hecegovini, čime je započela proces prisilnih udaljenja i u Bangladeš. Ova aktivnost je realizovana nakon uspješno ostvarene saradnje sa vlastima Bangladeša koja se odnosila na postupke utvrđivanja identiteta i izdavanja putnih listova, a koja je intenzivirana tokom posjete predstavnika nadležnih organa Bangladeša Službi u februaru ove godine.

Sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo je realizovano prisilno udaljenje, a službenici obezbjeđenja i pratnje Službe predmetno lice će pratiti do Bangladeša, gdje će biti predato nadležnim organima. Predmetno lice je prije udaljenja bilo smješteno pod nadzor u Imigracioni centar Službe.

Prisilno udaljenje provedeno je u skladu sa EU standardima i procedurama, s obzirom na to da je Služba za poslove sa strancima u ranijem periodu, jačajuči svoje kapacitete, organizovala obuku za službenike obezbjeđenja i pratnje iz oblasti provođenja prisilnog udaljenja, kako uz podršku FRONTEX-a, tako i uz podršku Joint Coordination Platform (JCP), što će se nastaviti i u narednom periodu.

Imajući u vidu da je efikasno upravljanje migracijama važan preduslov nastavka evropskog puta Bosne i Hercegovine, Služba za poslove sa strancima će u narednom periodu svoje djelovanje usmjeriti na procese povratka i readmisije kao važnog elementa sveobuhvatne imigracione politike.   

Comments are closed.