Služba za poslove sa strancima u posljednjih sedam dana izrekla mjeru protjerivanja za 54 strana državljana

Služba za poslove sa strancima u skladu sa svojim nadležnostima provodi pojačane aktivnosti kontrole kretanja i boravka stranaca usmjerene na kontrolu mjesta na kojima se okupljaju migranti te inspekcijski nadzor nad pravnim i fizičkim licima koja pružaju usluge smještaja.

Inspektori za strance u saradnji sa policijskim službenicima provode zajedničke aktivnosti na području Sarajeva, Bihaća, Velike Kladuše, Zenice, Travnika, Donjeg Vakufa, Tuzle i Kalesije. Navedene aktivnosti rezultirale su pronalaskom stranih državljana koji su nezakonito ušli ili nezakonito boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Kao rezultat navedenih aktivnosti u posljednjih sedam dana, Služba za poslove sa strancima je zbog nezakonitog ulaska ili boravka izrekla  mjeru protjerivanja za 54 strana državljana sa zabranom ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini, među kojima su državljani, Maroka, Turske, Afganistana, Tunisa, Pakistana i Alžira. Navedena lica su stavljena pod nadzor u Imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Služba za poslove sa strancima, u navedenom periodu je u zemlju porijekla ili zemlju koja ih prihavata, udaljila 15 stranih državljana sa teritorije Bosne i Hercegovine, među kojima su državljani Turske, Afganistana, Pakistana, Tunisa i Maroka. Po sporazumu o readmisiji u Republiku Srbiju vraćeno je sedam lica, dok su tri lica vraćena u Crnu Goru.

U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 5495 migranta. Predmetom rada Službe za poslove sa strancima od početka 2020. godine bilo je 13.436 migranta od kojih je 12.690 iskazalo namjeru podnošenja zahtjeva za azil. U posljednjih sedam dana predmetnom rada je bilo 477 migranta od kojih je 421 iskazao namjeru podnošenja zahtjeva za azil.

Comments are closed.