U posljednja tri mjeseca udaljeno 310 stranih državljana sa teritorije BiH

Kao rezultat kontinuiranog provođenja operativnih aktivnosti, Služba za poslove sa strancima je u posljednja tri mjeseca zbog nezakonitog ulaska ili boravka izrekla  mjeru protjerivanja za 401 stranog državljanina sa zabranom ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini, među kojima su državljani Afganistana, Pakistana, Maroka, Bangladeša, Tunisa, Egipta, Alžira, Nepala i Turske. Samo u novembru mjera protjerivanja izrečena je za 114 stranih državljana. Navedeni strani državljani su stavljeni pod nadzor u Imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Služba je u posljednja tri mjeseca  sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljila 310 stranih državljana.

Uglavnom se radi o državljanima Pakistana, Afganistana, Maroka, Tunisa, Iraka, Bangladeša i Turske. Stranim državljanima su prethodno izrečene mjere protjerivanja te su do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine boravili pod nadzorom u Imigracionom centru.

U istom periodu  na osnovu Sporazuma o Readmisiji sa zemljama regije, 43 strana državljanina su vraćena u R. Srbiju, 18 stranih državljana vraćeno je u Crnu Goru, dok su  četiri strana državljanina vraćena u R. Hrvatsku. Služba je samostalno ili u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije, u posljednja tri mjeseca u zemlje porijekla vratila 245 stranih državljana.

U toku mjeseca novembra udaljena su 92 strana državljanina sa teritorije Bosne i Hercegovine.  Na osnovu Sporazuma o Readmisiji sa R. Srbijom, sedam stranaca je vraćeno u Republiku Srbiju, dok  su po osnovu Sporazuma o Readmisiji sa Crnom Gorom, tri stranca vraćena u Crnu Goru. Služba je samostalno ili u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije u zemlje porijekla vratila 82 strana državljanina.

Od početka 2020. godine, Služba za poslove sa strancima registrovala je 15.520 migranata, što je za 46% manje u odnosu na isti period  prošle godine kada je Služba registrovala 28.789 migranata.

U mjesecu novembru Služba je registrovala 937 migranata, što je za 26% manje u odnosu na mjesec oktobar ove godine kada je registrovano 1.267 migranata, čime se nastavlja trend smanjenja novopristiglih i registrovanih migranata u Bosni i Hercegovini.

U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 6.629 migranata.

Comments are closed.