U posljednjih sedam dana izrečena mjera protjerivanja sa teritorije BiH za 36 stranih državljana

Služba za poslove sa strancima kontinuirano provodi pojačane operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka stranaca u BiH u cilju  suzbijanja ilegalnih migracija i udaljenja ilegalnih migranata iz Bosne i Hercegovine.

Na području Unsko-sanskog, Sarajevskog i Tuzlanskog Kantona inspektori za strance u saradnji sa policijskim službenicima u posljednjih sedam dana  provodili su aktivnosti kontrole kretanja i boravka stranaca usmjerene na kontrolu mjesta na kojima se okupljaju migranti te inspekcijski nadzor nad pravnim i fizičkim licima koja pružaju usluge smještaja stranim državljanima.

Kao rezultat provedenih operativnih aktivnosti u navedenom periodu,  Služba za poslove sa strancima je zbog nezakonitog ulaska ili boravka izrekla  mjeru protjerivanja za 36 stranih državljana sa zabranom ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini, među kojima su državljani Maroka, Libije, Alžira, Pakistana, Iraka, Irana, Zapadne Sahare, Albanije, Španije i Srbije. Navedeni strani državljani su stavljeni pod nadzor u Imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine.

U objektima na području Bihaća i Tuzle, prilikom provođenja inspekcijskog nadzora utvrđene su određene nepravilnosti, te su vlasnicima objekata koji su pružali usluge smještaja stranim državljanima izdati prekršajni nalozi zbog nepoštivanja zakonskih odredbi.

Služba za poslove sa strancima u istom periodu udaljila je sa teritorije Bosne i Hercegovine osam stranih državljana. U saradnji Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije za migracije u zemlju porijekla vraćena su četiri državljanina Afganistana, dok je Služba samostalno realizovala dobrovoljni povratak za četiri državljana Turske koji su vraćeni u zemlju porijekla.

Služba za poslove sa strancima od početka 2020. godine registrovala je 13.935 migranata koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil u BiH, od čega je samo u posljednjih sedam dana registrovano 207 migranata.

U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 6468 migranta.

Služba za poslove sa strancima će u skladu sa svojim nadležnostima i kapacitetima nastaviti sa pojačanim operativnim aktivnostima kao odgovor na povećan priliv migranata u Bosni i Hercegovini.

Comments are closed.