U posljednjih sedam dana sa teritorije BiH udaljena 23 strana državljanina

Služba za poslove sa strancima kontinuirano provodi pojačane operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka stranaca u BiH u cilju  suzbijanja ilegalnih migracija i udaljanja ilegalnih migranata iz Bosne i Hercegovine.

U posljednjih sedam dana, Služba je sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljila 23 strana državljanina među kojima je 19 državljana Turske, dva državljanina Tunisa, jedan državljanin Irana i jedan državljanin Slovačke. Stranim državljanima su prethodno izrečene mjere protjerivanja te su do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine boravili pod nadzorom u Imigracionom centru. Na osnovu Sporazuma o Readmisiji sa R. Srbijom, državljani Tunisa su vraćeni u Republiku Srbiju dok su drugi stranci vraćeni u zemlje porijekla.

Kao rezultat provedenih operativnih aktivnosti Služba za poslove sa strancima je u istom periodu zbog nezakonitog ulaska ili boravka izrekla  mjeru protjerivanja za 18 stranih državljana sa zabranom ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini, među kojima su državljani, Maroka, Nepala, Libije, Albanije, Slovačke i Turske. Navedeni strani državljani su stavljeni pod nadzor u Imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Služba za poslove sa strancima u posljednjih sedam dana registrovala je 160 migranata koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil,  što je za 23% manje u odnosu na  prethodnu sedmicu kada je 210 migranta iskazalo namjeru podnošenja zahtjeva za azil.

U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 6261 migrant.

Comments are closed.