U posljednjih sedam dana sa teritorije BiH udaljeno 13 stranih državljana

Služba za poslove sa strancima kontinuirano provodi pojačane operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka stranaca u BiH u cilju  suzbijanja ilegalnih migracija i udaljenja ilegalnih migranata iz Bosne i Hercegovine.

U posljednjih sedam dana, Služba je sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljila 13 stranih državljana među kojima je pet  državljana Afganistana, četiri  državljanina Albanije  i četiri državljanina Turske. Stranim državljanima su prethodno izrečene mjere protjerivanja te su lica do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine bila pod nadzorom u Imigracionom centru. Na osnovu Sporazuma o Readmisiji sa R. Srbijom, četiri državljana Afganistana su vraćeni u Republiku Srbiju, dok su druga lica vraćena u zemlje porijekla.

Inspektori za strance u saradnji sa policijskim službenicima provodili su zajedničke operativne aktivnosti kontrole objekata u kojima se okupljaju migranti na području Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona.  Navedene aktivnosti rezultirale su pronalaskom osam stranih državljana iz  Maroka, Libije, Pakistana, Alžira i Kube za koje je u postupku utvrđeno da su nezakonito ušli ili nezakonito boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine.  Služba za poslove sa strancima je navedenim stranim državljanima izrekla  mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini u periodu od jedne do pet godina i stavljeni su pod nadzor u Imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine. Takođe u navedenom periodu Služba je otkazala privremeni boravak za dva državljanina Namibije, iz razloga što su se promijenile okolnosti na osnovu kojih je boravak odobren.

Predmetom rada Službe za poslove sa strancima od početka 2020. godine bilo je 15.057 migranta od kojih je 14.144 iskazalo namjeru podnošenja zahtjeva za azil, od čega je samo u posljednjih sedam dana

predmetom rada bilo 225 migranata od kojih je 209 iskazalo namjeru podnošenja zahtjeva za azil.

U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 6.210 migranta.

Comments are closed.