U zemlje porijekla vraćeno 27 stranih državljana

Služba za poslove sa strancima je u posljednja dva dana u Republiku Tursku vratila 16 njenih državljana koji su ilegalno boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine. Naime, operativnim radom inspektori Službe otkrili su 16 ilegalnih migranata  koji su boravili u Bosni i Hercegovini za koje je u postupku utvrđeno da su državljani Turske. Svim licima su izrečene mjere protjerivanja sa teritorije Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska i boravka u periodu od godine dana. Do trenutka udaljenja sa teritorije BiH, državljani Turske bili su pod nadzorom u Imigracionom centru. Lica su sprovedena do Međunarodnog aerodoroma Sarajevo preko kojeg su napustili Bosnu i Hercegovinu.

U okviru mjera i aktivnosti suprotstavljanja nezakonitim migracijama, u saradnji Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije za migracije, kroz Program potpomognutog dobrovoljnog povratka, sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljeno je 11 lica u zemlje porijekla. Riječ je o šest državljana Pakistana i pet državljana Iraka. Služba za poslove sa strancima je predmetnim licima izrekla mjeru protjerivanja zbog ilegalnog boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska i boravka u periodu od jedne godine.

Služba kontinuirano radi na podizanju svijesti migranata o značaju i prednostima dobrovoljnog povratka u njihove zemlje porijekla.

Comments are closed.