Zajednička akcija Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i Službe za poslove sa strancima u Privremenom prihvatnom centru „Blažuj“

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo i Služba za poslove sa strancima u ranim jutarnjim časovima 09.09.2020. godine proveli su zajedničku akciju u privremenom prihvatnom centru za migrante u Blažuju.

Na osnovu prethodno pribavljene Naredbe Općinskog suda u Sarajevu izvršen je pregled i pretres prostorija i osoba s ciljem pronalaska predmeta i osoba koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Tom prilikom u centru je zatečeno oko 1500 osoba, te su pronađene tri bezbjednosno interesantne osobe koje se dovode u vezu sa izvršenjem više krivičnih djela. Navedenim osobama je izrečena mjera protjerivanja iz Bosne i Hercegovine i stavljeni su pod nadzor u Imigracioni centar Službe za poslove sa strancima. Radi se o jednom državljaninu Alžira i dva državljanina Maroka. Služba za poslove sa strancima provodi dalje mjere i radnje iz svoje nadležnosti na njihovom udaljenju iz Bosne i Hercegovine.

Također, nakon provedenog postupka, izrečena je mjera protjerivanja za 15 migranata, od kojih su četiri državljana Afganistana, tri državljana Pakistana, tri državljana Indije, dva državljana Alžira, jedan državljanin Maroka, jedan državljanin Gvineje i jedan državljanin Irana, kojima je određena mjera stavljanja pod nadzor u Imigracioni centar ili ograničenjem kretanja na određenom mjestu. Radi se o licima za koje su pronađeni materijalni dokazi o njihovom identitetu, te drugi dokazi koji se mogu koristiti u postupku readmisije i njihovog udaljenja iz Bosne i Hercegovine. Služba za poslove sa strancima u saradnji sa nadležnim policijskim agencijama će i tokom narednog perioda nastaviti sa aktivnostima pojačane kontrole kretanja stranaca, kao i kontrole pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja strancima, te preduzimati sve neophodne operativne i druge zakonom propisane aktivnosti prema svim stranim državljanima koji na bilo koji način mogu predstavljati prijetnju sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine.

Comments are closed.