Strateški dokumenti

Izvještaj o izvršenju budžeta

Izvještaj o izvršenju budžeta Službe za poslove sa strancima za 2019. godinu


Godišnji programi rada Službe i akcioni planovi

Program rada SPS za 2016. godinu sa Akcionim planom

Program rada SPS za 2017. godinu sa Akcionim planom

Program rada SPS za 2018. godinu sa Akcionim planom

Program rada SPS za 2019. godinu sa Akcionim planom

Program rada SPS za 2020. godinu sa Akcionim planom

Program rada SPS za 2021. godinu sa Akcionim planom

Program rada SPS za 2022. godinu sa Akcionim planom

Program rada SPS za 2023. godinu sa Akcionim planom

Program rada SPS za 2024. godinu sa Akcionim planom


Srednjoročni planovi rada Službe i akcioni planovi

Srednjoročni plan rada SPS za 2016 - 2018 sa akcionim planom

Srednjoročni plan rada SPS za 2017 - 2019 sa akcionim planom

Srednjoročni plan rada SPS za 2018 - 2020 sa akcionim planom

Srednjoročni plan rada SPS za 2019 - 2021 sa akcionim planom

Srednjoročni plan rada SPS za 2020 - 2022 sa akcionim planom

Srednjoročni plan rada SPS za 2021 - 2023 sa akcionim planom

Srednjoročni plan rada SPS za 2022 - 2024 sa akcionim planom


Strategije u oblasti migracija i azila

Strategija u oblasti migracija i azila 2021 - 2025

Strategija u oblasti migracija i azila 2016 - 2020

Strategija u oblasti migracija i azila 2008 - 2011


Migracioni profil Bosne i Hercegovine

Migracioni profil BiH za 2017

Migracioni profil BiH za 2016

Migracioni profil BiH za 2015

Migracioni profil BiH za 2014

Migracioni profil BiH za 2013

Migracioni profil BiH za 2012

Migracioni profil BiH za 2011

Migracioni profil BiH za 2010

Migracioni profil BiH za 2009

Migracioni profil BiH za 2008